## ads disini เนื้อเพลง Baek Ji Young (with Song Yu Vin) – Garosugil at Dawn ~ Lirik Lagu - Song Lyrics OST Korean Drama & K-Pop

Wednesday, March 25, 2015

เนื้อเพลง Baek Ji Young (with Song Yu Vin) – Garosugil at Dawn

## ads disini
เนื้อเพลง Baek Ji Young (with Song Yu Vin) – Garosugil at Dawn


해가 저문 9시 옷을 걸치고
แฮกา ชอมุน อาฮบชี โอซึล คอลชีโก
ฉันสวมเสื้อแจ็คเก็ตตอนเวลาสามทุ่มหลังจากพระอาทิตย์ขึ้น

아무도 돌아오지 않은 집을 나설 때
อามูโด โทราโอจี อานึน ชีบึล นาซอล แต
ฉันออกจากบ้าน ที่ๆไม่มีใครจะกลับเข้ามา

가로등의 불빛이 하나 둘씩 켜지고
คาโรดึงเง พุลบีชี ฮานา ทุลชิก คยอจีโก
ไฟถนนเริ่มสว่างขึ้นทีละดวงๆ

오늘 하루 고생한 사람들이 모일 때
โอนึล ฮารู โคแซงฮัน ซารัมดือรี โมอิล แต
ผู้คนที่ต่างทำงานหนักมาในวันนี้รวมตัวกัน

한 잔씩 한 테이블씩 정리를 하고
ฮัน จันชิก ฮัน เทอีบึลชิก ชองรีรึล ฮาโก
คนละแก้ว คนละโต๊ะ ฉันกำลังทำตัวให้สบาย

힘들면 한 십 분씩 쉬기도 하고
ฮิมดึลมยอน ฮัน ชิบ บุนชิก ชวีกีโด ฮาโก
เมื่อไหร่ที่เหนื่อย ฉันจะใช้เวลาพัก 10 นาที

한 번씩 또 한 번씩 생각난대도
ฮัน บอนชิก โต ฮัน บอนชิก แซงกังนันแดโด
ฉันเผลอนึกถึงเธอไปชั่วครู่หนึ่ง

보고 싶어도 이젠 아무 사이 아닌데
โพโก ชิพพอโด อีเจน อามู ซาอี อานินเด
ฉันคิดถึงเธอแต่เราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้ว

하루 종일 너라는 핑계를 대고
ฮารู โชงิล นอรานึน พิงกเยรึล แทโก
ทั้งวันฉันใช้เธอเป็นข้ออ้าง

바보 같이 노래를 불러 보아도
พาโบ กาชี โนแรรึล พุลรอ โพอาโด
ในการร้องเพลงเหมือนคนโง่แบบนี้

아직도 날 올려다 보던 네 눈빛
อาจิกโด นัล อลรยอดา โพดอน นี นุนบิช
แต่ฉันยังจำสายตาที่เคยเป็นของฉันได้

장난칠 때 웃으며 때리던 손길
ชังนันชิล แต อูซือมยอ แตรีดอน ซนกิล
วิธีเอาคืนของเธอด้วยการหัวเราะเมื่อฉันแกล้งเธอ

사진 속을 몇 번을 들여다 보고
ซาจิน โซกึล มยอท บอนึล ทือรยอดา โพโก
ฉันมองดูรูปของเธออยู่หลายครั้ง

한심하게 속앓이 흘려 보아도
ฮันชีมาเก โซการี ฮึลรยอ โพอาโด
ฉันกลายเป็นคนน่าสมเพชได้อย่างง่ายๆ

아무도 날 울리지 않는 전화기
อามูโด นัล อุลรีจี อันนึน ชอนวากี
แต่กลับไม่มีใครโทรหาฉันเลย

집으로 돌아가는 길 새벽 가로수길
ชีบือโร โทรากานึน กิล แซบยอก คาโรซูกิล
ในเวลากลางดึกที่ฉันกำลังกลับบ้านบนถนนแถวคาโรซูกิล

해가 저문 9시 옷을 걸치고
แฮกา ชอมุน อาฮบชี โอซึล คอลชีโก
ฉันสวมเสื้อแจ็คเก็ตตอนเวลาสามทุ่มหลังจากพระอาทิตย์ขึ้น

아무도 남지 않은 거리를 나설 때
อามูโด นัมจี อานึน คอรีรึล นาซอล แต
ฉันเดินออกไปบนถนนแต่มันกลับว่างเปล่า

간판의 불빛이 하나 둘씩 꺼져도
คันพาเน พุลบีชี ฮานา ทุลชิก กอจยอโด
แสงไฟจากป้ายร้านค้าเริ่มดับลงทีละดวงๆ

사람들이 하루를 끝낼 생각 없을 때
ซารัมดือรี ฮารูรึล กึนแนล แซงกัก ออบซึล แต
แต่ผู้คนกลับไม่อยากจบวันของพวกเขา

한 곳씩 한 정거장씩 집으로 가고
ฮัน กทชิก ฮัน ชองกอจังชิก ชีบือโร คาโก
แต่ละสถานที่ ฉันกำลังกลับบ้าน

오늘 있었던 일 생각도 좀 하고
โอนึล อิทซอทตอน อิล แซงกักโด ชม ฮาโก
นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้

하나씩 또 하나씩 말하고 싶어도
ฮานาชิก โต ฮานาชิก มาราโก ชิพอโด
ฉันอยากจะบอกกับเธอทุกอย่าง

보고 싶어도 이젠아무 사이 아닌데
โพโก ชิพพอโด อีเจน อามู ซาอี อานินเด
ฉันคิดถึงเธอแต่เราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้ว

하루 종일 너라는 핑계를 대고
ฮารู โชงิล นอรานึน พิงกเยรึล แทโก
ทั้งวันฉันใช้เธอเป็นข้ออ้าง

바보 같이 노래를 불러 보아도
พาโบ กาชี โนแรรึล พุลรอ โพอาโด
ในการร้องเพลงเหมือนคนโง่แบบนี้

아직도 날 올려다 보던 네 눈빛
อาจิกโด นัล อลรยอดา โพดอน นี นุนบิช
แต่ฉันยังจำสายตาที่เคยเป็นของฉันได้

장난칠 때 웃으며 때리던 손길
ชังนันชิล แต อูซือมยอ แตรีดอน ซนกิล
วิธีเอาคืนของเธอด้วยการหัวเราะเมื่อฉันแกล้งเธอ

사진 속을 몇 번을 들여다 보고
ซาจิน โซกึล มยอท บอนึล ทือรยอดา โพโก
ฉันมองดูรูปของเธออยู่หลายครั้ง

한심하게 속앓이 흘려 보아도
ฮันชีมาเก โซการี ฮึลรยอ โพอาโด
ฉันกลายเป็นคนน่าสมเพชได้อย่างง่ายๆ

아무도 날 울리지 않는 전화기
อามูโด นัล อุลรีจี อันนึน ชอนวากี
แต่กลับไม่มีใครโทรหาฉันเลย

집으로 돌아가는 길 새벽 가로수길
ชีบือโร โทรากานึน กิล แซบยอก คาโรซูกิล
ในเวลากลางดึกที่ฉันกำลังกลับบ้านบนถนนแถวคาโรซูกิล

가끔씩 다시 안고 싶을 때
คากึมชิก ทาชี อันโก ชิพึล แต
บางครั้ง ที่ฉันอยากจะกอดเธออีกครั้ง

아프지 않게 잡고 싶을 때
อาพือจี อันเค ชับโก ชีพึล แต
ที่ฉันอยากจะจับเธอไว้เพื่อที่จะได้ไม่เจ็บปวด

전화기 너머 듣고 싶을 때
ชอนวากี นอมอ ทึดโก ชีพึล แต
ที่ฉันอยากได้ยินเสียงของเธอในสายโทรศัพท์

항상 보고 싶을 때
ฮังซัง โพโก ชิพึล แต
ที่ฉันคิดถึงเธออยู่เสมอมา

하루 종일 너라는 핑계를 대고
ฮารู โชงิล นอรานึน พิงกเยรึล แทโก
ทั้งวันฉันใช้เธอเป็นข้ออ้าง

바보 같이 노래를 불러 보아도
พาโบ กาชี โนแรรึล พุลรอ โพอาโด
ในการร้องเพลงเหมือนคนโง่แบบนี้

아무도 날 울리지 않는 전화기
อามูโด นัล อุลรีจี อันนึน ชอนวากี
แต่กลับไม่มีใครโทรหาฉันเลย

집으로 돌아가는 길 새벽 가로수길
ชีบือโร โทรากานึน กิล แซบยอก คาโรซูกิล
ในเวลากลางดึกที่ฉันกำลังกลับบ้านบนถนนแถวคาโรซูกิล

##adsdisini

0 comments:

Post a Comment